May 14, 2012

The song in my head

Nid wy'n gofyn bywyd moethus/Aur y byd na'i berlau mân
Gofyn wyf am galon hapus/Calon onest, calon lân.
Pe dymunwn olud bydol/Hedyn buan ganddo sydd
Golud calon lân, rinweddol/Yn dwyn bythol elw fydd.

I don't ask for a luxurious life/the world's gold or its fine pearls,
I ask for a happy heart/an honest heart, a pure heart.
If I wished for worldly wealth/It would swiftly go to seed;
The riches of a virtuous, pure heart/Will bear eternal profit.